Dodávka zařízení Invent na ČOV v bulharském Kazanlaku

Konference Odpadové vody s účastí Inventu

Publikováno 7.11.2016

Na 9. bienální konferenci s mezinárodní účastí „Odpadové vody 2016“, jejímž hlavním organizátorem byla Asociácia čistírenských expertov SR, se potkalo téměř 350 vodařů především ze Slovenska a České republiky a ti si mohli poslechnout až 64 odborných přednášek a shlédnout 50 tematických posterů.

Program konference opět probíhal ve dvou přednáškových sálech a byl dělený do sekcí podle jednotlivých témat:

  • Komunální ČOV
  • stokové sítě, odvádění dešťových vod,
  • legislativa, ochrana vody,
  • nové procesy a technologie,
  • specifické polutanty v odpadních vodách,
  • provoz a řízení ČOV,
  • nástroje hodnocení ČOV,
  • anaerobní procesy, kalové hospodářství,
  • odstraňování nutrientů,
  • průmyslové odpadní vody, monitoring znečištění.

Firmu Centroprojekt na této konferenci reprezentoval již tradičně Vladimír Jonášek doplněný o zástupkyni naší partnerské firmy INVENT Janu Sedláčkovou.

Naši prezentaci navštívilo kromě současných partnerů (spokojených provozovatelů, projektantů či dodavatelů) i několik zcela nových tváří, které projevily zájem o řešení svých problémů na čistírnách odpadních vod s přispěním služeb našich vodohospodářů a zařízení firmy INVENT.

Závěrem můžeme konstatovat, že konference byla velmi přínosná a našlo se i pár chvil na krátkou relaxaci a ochutnávku slovenských specialit. Ačkoliv bylo počasí po celou dobu konání konference opravdu nevlídné, na Popradské Pleso se ze Štrbského plesa dojít dalo a wellness je naštěstí v hotelu Patria zastřešený.