Student David Hráček na stáži v projekční firmě

Na konci stáže: Praxe je úplně jiná od toho, co nás učí ve škole

Publikováno 16.3.2017

Pravidelně dáváme prostor budoucím odborníkům. V únoru a březnu u nás byl student David Hráček z Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně.

Davide, co tě vůbec přivedlo do Centroprojektu na stáž?

V první řadě to byla nutnost absolvování stáže v rámci studia na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Dalším důvodem byl nápad, že bych mohl v Centroprojektu psát i diplomovou práci, pokud se poštěstí do toho stádia studia dojít.

V neposlední řadě se projevila i zvědavost, jak může marketingové oddělení fungovat v takové společnosti.

Zmínil jsi psaní diplomové práce. Kde jsi tedy psal svou bakalářskou práci?

Svojí bakalářskou práci jsem psal taky v Centroprojektu a vedla mi ji personalistka Dana Hudecová. Psal jsem na téma Motivace pracovníků.

Práce se setkala s velmi kladným hodnocením, že jsem ji dokonce ani nemusel skoro obhajovat. Komise u státnic mi řekla, ať prezentaci rovnou přeskočím :D. A myslím, že i v Centroprojektu se v určité míře projevily její výsledky.

Takže jsi v Cetroprojektu absolvoval více stáží?

Ano, myslím, že už od střední školy jsem všechny povinné praxe plnil v Centroprojektu. Na začátku to bylo jen upravování dokumentací, ale postupně jsem se dostával stále hlouběji do koloběhu společnosti.

Ty studuješ marketing a management na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Využil jsi nějaké poznatky ze studia během stáží, které jsi absolvoval?

Abych byl upřímný, teď z magisterského studia jsem nepoužil skoro nic. Praxe je úplně jiná od toho, co nás učí ve škole. Nevím, jestli to je tím, že obor marketing a management na Fakultě managementu a ekonomiky nemá skoro nic společného s marketingem v praxi nebo to je tím, že se marketing z minuty na minuty vyvíjí, to je asi na delší úvahu.

Student David Hráček na stáži v projekční firmě

Student David Hráček na stáži v Centroprojektu

 

Naopak z bakalářského studia jsem toho během minulé stáže využil celkem hodně. To bude asi tím, že bakalářský obor byl paradoxně podle mě více zaměřený na marketing než magisterský.

Vraťme se zpět ke stáži, kterou jsi absolvoval. Co pro tebe bylo největší výzvou a z čeho si měl strach?

Největší strach jsem měl z toho, že přijdu na stáž a marketingový manažer Víťa Mach po mě bude chtít věci, které jsem v životě nedělal. Podle něho jsou ale pro studenta magisterského studia samozřejmostí. Tomu jsme naštěstí předešli schůzkou před zahájením stáže. Na té jsme s Víťou vyřešili, co vlastně umím a co ne, za co jsem byl strašně rád a opadl ze mě počáteční stres.

S oborem, ve kterém Centroprojekt působí, jsem ani problém neměl. Přece jenom jsem už věděl, do čeho jdu.

Musím říct, že od dob praxí na střední škole, kdy Centroprojekt neměl ani marketingové oddělení udělal velký skok dopředu.

Jsem rád, že jsem se mohl podívat i do marketingového oddělení.

Jaká byla náplň stáže právě na marketingovém oddělení?

Stáž netrvala nějak dlouho. Měl jsem odpracovat 80 hodin. Většinou jsem pomáhal zrovna s tím, co bylo potřeba. Namátkou jsem třeba vyhledával chybějící informace pro divize v Centroprojektu, aby se mohly následně přidat do nových šablon cenových nabídek v rámci referencí.

Taky jsem se účastnil jednání ohledně vzhledu vnitřních prostor Centroprojektu. Jeden den jsem pomáhal s realizací změny těchto vnitřních prostor a prostě vše, co bylo třeba. Nedá se určitě říct, že jsem jen seděl u sociálních sítí a nosil kafe, které beztak moc nepiju.

Co bys nám jako Centroprojektu doporučil? Máš nějakou zpětnou vazbu i pro nás?

Jak jsem již řekl, za dobu absolvování stáží udělal Centroprojekt veliký skok dopředu, i když to možná není na první pohled vidět.

Dle mého názoru je velká škoda, že taková společnost jako Centroprojekt s tak bohatou tradicí není v podvědomí Zlína a mnoho lidí ani neví, že nějaký Centroprojekt existuje. Přitom jeho projekty jsou jim na očích každý den.

Nakonec vyzkoušej namotivovat další studenty, aby k nám přišli na stáž.

Myslím, že nějaká slova motivace zde postrádají smysl. Každý musí vědět, co je pro jeho kariérní rozvoj dobré.

Já končím stáž s vnitřním hřejivým pocitem toho, že jsem zase o něco chytřejší a že není vše tak, jak nás učí ve školách. Je dobré a potřebné, aby Centroprojekt a další společnosti byly otevřeny stážistům. Myslím, že spoustě z nich ujasní iluze, které tito mladí lidé mají naučeny ze škol.

Suma sumárum doporučuji absolvování stáže každému, který o tom aspoň trochu přemýšlí.