Historické okénko: Jak se o Centroprojektu psalo dříve

Historické okénko: Jak se o Centroprojektu psalo dříve

Publikováno 21.3.2015

Projekční kancelář Centroprojekt už od počátku připravovala zajímavé a důležité stavby, které byly významné pro samotné pracovníky, veřejnost či později turisty. Také proto vzniklo za více než 90 let mnoho knih, které se naší společnosti věnují.

Zmínit lze například tyto knihy a brožury:

  • Centroprojekt 1925 – 1945 – 1975 (k 50. výročí),
  • Centroprojekt 1925 – 1945 – 1985 (60. výročí),
  • Stavební deník ve fotografiích Františka Řeháka (významné stavby ve Zlíně a Otrokovicích v letech 1930-32),
  • Centroprojekt Gottwaldov – Zlín (svazek fotografických referencí),
  • Cizojazyčné reference Centroprojektu (anglicky, francouzsky, německy, španělsky; nedatováno, před rokem 1989).

Zajímavým zdrojem informací a údajů o realizovaných stavbách jsou tištěné výroční zprávy. Historické okénko: Jak se o Centroprojektu psalo dříve

Perlička z archivu

Od roku 1961 až do roku 1989 vycházel Věstník, což byl „informativní přehled Státního ústavu pro projektování závodů spotřebního průmyslu Centroprojekt“. Tiskovina byla určena pouze pro vnitřní potřebu, tomu odpovídala také vysoká odbornost publikovaných článků. Zmínit lze například články jako:

  • Integrační znaky architektonického myšlení v integrovaném projektování projektů lehkého průmyslu (12/1989; rozsah 8 stran),
  • Okna a světlíky průmyslových budov (5/1989, 9 stran),
  • Automace při spřádání střížových vláken (8-9/1967, 8 stran),
  • Tepelná schémata tepláren (3. pokračování seriálu „Automatizace projektování“) (8-9/1967, 7 stran).

Posledním číslem pak bylo prosincové vydání roku 1989.

Rozsáhlé zdroje v krajské knihovně

knihy-o-projekcni-kancelari-02_centroprojektPokud plánujete návštěvu 14|15 Baťova institutu, resp. Krajské knihovny Františka Bartoše, můžete si prohlédnout i digitální archiv továrních novin firmy Baťa. Také zde najdete mnoho zpráv o práci našich dřívějších kolegů. Všech 28 ročníků tohoto týdeníku je uloženo v digitální knihovně (při přístupu z počítačů v síti knihovny jsou dostupné přímo naskenované obrazy stránek).

Více na tomto odkazu www.kfbz.cz/batovske-noviny-zachrana-zpristupneni

Výzva všem kolegům – staré fotky

Máte doma fotografie, které se nějak týkají historie Centroprojektu? Zajímá nás veškeré dění, ať už na stavbách, při firemních setkáních, fotky ze služebních cest a podobně. Jde nám více o zachycení atmosféry a konkrétních kolegů, ale i fotky staveb, doplňující koláž dřívější doby.

Snímky můžete nejlépe zaslatelektronicky (na mach@centroprojekt.cz). Díky předem!