“Fotografia” building in Zlín

Zdroj fotografie: Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín.

Location:
Zlín, Czech Republic

Architect:
Zdeněk Plesník

Klíčová slova: Centroprojekt, design, design office