Lovochemie (člen skupiny Agrofert) realizuje projekt ekologizace energetického zdroje

Ekologizace energetického zdroje v Lovochemii

Publikováno 21.7.2013

Investorem je společnost Lovochemie, a.s., patřící do skupiny Agrofert, která realizací investiční akce získá nový zdroj elektrické energie a technologické páry pro vlastní provoz.

Realizace bude znamenat také zdroj tepla pro ostatní odběratele v rámci areálu Lovochemie, a.s. a v neposlední řadě pro město Lovosice.

Generálním dodavatelem je společnost ČKD PRAHA DIZ, která zajišťuje realizaci celé investiční akce prostřednictvím své pobočky v Levicích na Slovensku. Centroprojekt je dodavatelem stavební části na klíč.

 

Realizace akce představuje výstavbu nového kotle s technologií fluidního spalování hnědého uhlí. Technologie fluidního kotle bude dodána finskou společností METSO POWER Oy, sídlící v Tampere.

Projektová dokumentace a stavba na klíč

Realizace stavební části bude ve zkratce znamenat demolici stávající kotelny K8, výstavbu objektu nové kotelny, přidružených stavebních objektů (kompresorová stanice atd.), základů pro technologická zařízení jako látkový filtr spalin, sila, spalinový ventilátor atd.

V rámci přípravy staveniště bude provedena přeložka horkovodu do Lovosic a přeložky dalších sítí a médií, jako např. kabelů silového elektra, vratného kondenzátu, optických kabelů atd. V současné době probíhají práce na statickém zajištění stávající plynové kotelny sousedící s kotelnou určenou k demolici.

V průběhu posledního týdne měsíce srpna budou zahájeny práce na realizaci přeložky horkovodu do Lovosic.