Projekt dostavby průmyslového areálu Fremach Kroměříž - CENTROPROJEKT GROUP

Dostavba průmyslového areálu Fremach Morava dokončena

Publikováno 10.1.2013

Ke konci roku 2012 byl v Kroměříži dostavěn a předán výrobní a skladový objekt. Jedná se o objekt navazující na část stávající, která v rámci přístavby prošla částečnou rekonstrukcí.

Obnova spočívala v úpravě vstupního prostoru v 1. NP a rekonstrukci šaten, hygienických zařízení, kanceláří, jídelny a přístavbě nové kuchyně v podlaží druhém. Nová část objektu je navržena z hlediska urbanistického a architektonického v souladu s principy stávajících budov a tvoří ucelený architektonický prvek. Současně je dostavba řešena i s ohledem na stávající infrastrukturu a bezproblémové napojení pomocí stávajících a nových areálových komunikací.

Projekt dostavby průmyslového areálu Fremach Kroměříž - CENTROPROJEKT GROUP

 

Vlastní objekt je rozdělen na tři části. Novou skladovou halu, montážní halu a dvoupodlažní administrativní část. Ve skladové hale je umístěn sklad periferií, forem, surovin, hotových výrobků a dále je vyčleněn prostor pro reklamace, příjmu a expedice.

V montážní hale jsou vyčleněny prostory pro ruční montáž komponentů, kancelář, strojovna VZT a hygienické zařízení.

V části administrativní jsou kromě vstupů pro zaměstnance a administrativní pracovníky i hygienická zařízení, velkoplošná kancelář s možností variabilního rozmístění pracovišť, zasedací místnost, schodiště a výtah. Ve 2. podlaží je mimo zasedací místnosti rovněž kotelna, spisovna, hygienické zařízení.

Nosná konstrukce objektu provedena jako nosný železobetonový skelet – sloupy, vazníky, ztužidla. Založení je vzhledem ke geologickým podmínkám hlubinné na vrtaných pilotách.

Za zmínku stojí obvodový plášť ze sendvičových železobetonových panelů s vnitřní izolační výplní, které sahají do výšky soklu 1,0 m. Obvodový plášť nad soklem tvoří obvodové panely Ruukki. Část objektu administrativy je tvořena celoplošně prosklenou fasádou, vytvářející výrazný architektonický prvek.

Pro doplnění provozu firmy je vytvořeno velké parkoviště pro zaměstnance a vedení. Vzhledem k poloze celého areálu, kdy hodně zaměstnanců používá k dopravě jízdní kola, je přičleněn nový objekt přístřešku. Pro mimopracovní využití volného času zaměstnanců a vedení firmy se v současné době staví nová sportovní plocha pro fotbal, volejbal atd.