Urbanistická studie dopravního terminálu Zlín

Dopravní terminál pro integraci různých typů dopravy? Zlín se připravuje

Publikováno 3.10.2016

Plochy zlínského autobusového nádraží včetně budovy z roku 1988 už zdaleka nevyhovují současným potřebám. Po jednání a shodě všech majitelů přilehlých ploch vznikla urbanistická studie, která je základem pro přípravu projektu rekonstrukce.

„Plocha autobusového nádraží se oproti stávajícímu stavu zmenší a na ní vznikne výpravní budova se zázemím pro cestující. Uvolněný prostor bude využit pro stavbu nového komerčního objektu, který bude s výpravní budovou spojen podchodem,“ uvedl mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.

Budova autobusového nádraží z roku 1988 s přilehlým – a dnes již předimenzovaným – nástupištěm je zastaralá svou funkčností, estetikou i návazností na další druhy dopravy. Mnohem více to platí o vlakovém nádraží, jehož výpravní budova byla postavena již v roce 1899.

 

Urbanistická studie dopravního terminálu Zlín

 

Plocha samotného autobusového nádraží se zmenší a výrazně změní svou dispozici. Umístění budov také navazuje na baťovský rastr výrobních budov (viz situace výše).

„Současné rozmístění obou nádraží, včetně návaznosti na ostatní druhy městské dopravy, neodpovídá požadavkům 21. století. To nemluvíme o vzhledu, který je poplatný době svého vzniku. Nádraží bývá vstupní branou do města, a tak by mělo i odpovídajícím způsobem vypadat,“ říká primátor Zlína Miroslav Adámek.

Co na přípravu nového dopravního terminálu říkají obyvatelé Zlína?

Vlakové nádraží včetně kapacitního parkování

Zlínský radní pro oblast dopravy Josef Novák vidí jasné klady nové studie: „Zásadní význam této studie spočívá v řešení celého prostoru jako celku, který integruje všechny myslitelné druhy dopravy. To znamená: železnici, městskou hromadnou dopravu a veřejnou hromadnou dopravu, pěší a samozřejmě i cyklisty. Snahou je vytvořit moderní dopravní terminál s odpovídajícím zázemím a službami pro všechny cestující. Studie též počítá s parkovacími plochami pro automobily, ale také pro cyklisty a dává tak možnost využití moderních dopravných systémů jako jsou P+R, K+R a B+R“ uvedl Josef Novák, zlínský radní pro oblast dopravy.

Budova vlakového nádraží bude s s novým komerčním objektem spojena podchodem.

 

Autobusy a kanceláře u dopravní tepny

V linii první řady továrních budov (dnešní Dům kultury, budova Fakulty technologické UTB ve Zlíně a Laboratorní centrum FT UTB) vzniknou dva nové objekty – samotné zázemí autobusového nádraží a komerční stavba.

 

Budoucnost zlínské dopravy

Studie počítá s trendy nemotorové dopravy, zahrnuje také parkovací plochy pro automobily a cyklisty. „Zásadní význam studie spočívá v řešení celého prostoru jako celku, který integruje všechny myslitelné druhy dopravy. To znamená železnici, městskou hromadnou i veřejnou dopravu, pěší a samozřejmě i cyklisty,“ říká Josef Novák.

Realizace dopravního terminálu má být navazující stavbou na plánovanou elektrifikaci železniční trati Otrokovice – Zlín – Vizovice její částečné zdvoukolejnění. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce zahájit rozsáhlé stavební práce v roce 2019.

Urbanistická studie vznikla díky spolupráci účastníků Memoranda o spolupráci, jehož členy jsou Zlínský kraj, Statutární město Zlín, Cream uzavřený investiční fond, Cream R. B. A., Bent Holding a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě.

 

Urbanistická studie: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Architektonický návrh: Chládek architekti, Ing. arch. Pavel Mudřík
Zadavatel: účastníci Memoranda o spolupráci – Zlínský kraj, Statutární město Zlín, Cream uzavřený investiční fond, Cream R. B. A., Bent Holding a Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě