Další projekt realizován, tentokrát výrobní hala v Odrách

Další projekt realizován, tentokrát výrobní hala v Odrách

Publikováno 10.12.2014

Prvního prosince byl zahájen zkušební provoz nové haly na výrobu hydraulických hadic, jejímž investorem je Semperflex Optimit.

Tento oderský průmyslový závod je pro nás osvědčeným a dlouhodobým partnerem, pro kterého jsme zpracovali řadu různých projektů.

Výrobní hala pro hydraulické hadice

Záměrem bylo vytvoření nové haly pro výrobu hydraulických hadic s návazností na stávající výrobní halu a cívkování drátu. Jedná se o nový jednopodlažní objekt, tvořený železobetonovým montovaným skeletem opláštěným sendvičovými panely, který je přisazen ke stávajícímu objektu.

Součástí projektu byly i úpravy ve stávajícím objektu, a to zejména vytvoření spojovacích koridorů stávající a nové výroby. U stávající budovy se jednalo o zděný objekt bez jakýchkoliv ztužujících železobetonových konstrukcí, se základy tvořenými kameny, a bez dokumentace. Spolu s požadavky pojišťovny na požární bezpečnost a úpravy ve všech konstrukcích jsme se od rutinního projektu haly posunuli k vcelku složitému projektu.

 

Velký podíl práce

Naše organizace pro tuto stavbu zajišťovala kompletní projektovou a inženýrskou činnost:

  • projekt pro územní rozhodnutí,
  • stavební povolení,
  • dokumentace pro provádění stavby,
  • dokumentace změny stavby před jejím dokončením,
  • dokumentace skutečného provedení stavby.

V rámci projektových příprav jsme kromě standardních činností spojených se získáním stanovisek dotčených orgánů a subjektů ve správním řízení zajišťovali veřejnoprávní smlouvu na povolení stavby. Během výstavby byl dále z naší strany zajištěn autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce a také technický dozor stavebníka.