Budoucnost | Investice | Projekty – sekce Vodohospodářská

Projekt Čistá řeka Bečva

Ing. Jaroslav Valkovič, CENTROPROJEKT GROUP a.s.

10:30 – 11:00

Generely zásobování vodou

Ing. Jan Ručka, Ph.D., VUT Brno Ústav vodního hospodářství obcí

11:00 – 11:30

Generely kanalizace

Ing. Pavel Valkovič Ph.D., CENTROPROJEKT GROUP a.s.

11:30 – 12:00

Modelování  procesů na čistírnách odpadních vod, softwarový nástroj GPS-X

Ing. Pavla Halasová, CENTROPROJEKT GROUP a.s.

12:00 – 12:30

Operační program životní prostředí – nové programové období

Ing. Petr Spilka, RNDr. http://www.centroprojekt.cz/budoucnost-investice-projekty-sekce-vodohospodarska/ http://www.centroprojekt.cz/budoucnost-investice-projekty-sekce-vodohospodarska/ http://www.centroprojekt.cz/budoucnost-investice-projekty-sekce-vodohospodarska/Jan Mýl, M.SC, Sofis Grant, s.r.o.

13:30 – 14:00

INVENT – Mixing of tanks with hyperboloid mixers

Dr. rer. nat. Peter Huber, INVENT

14:00 – 14:30

Důsledky podceňování inženýrsko-geologického průzkumu na průběh stavby

RNDr. Oldřich Janík, CENTROPROJEKT GROUP a.s.

14:30 – 15:00

Centrální a decentrální způsoby čištění odpadních vod v obcích

Ing. Dušan Novotný, CENTROPROJEKT GROUP a.s.

15:15 – 15:45

Zahraniční zkušenosti ve vodním hospodářství

Ing. Dušan Novotný, CENTROPROJEKT GROUP a.s.

15:15 – 15:45

Příklady řešení staveb komunální infrastruktury – ZTV, komunikace, svahové nestability, stavby odpadového hospodářství

Ing. Josef Vančura, CENTROPROJEKT GROUP a.s.

15:45 – 16:15

Zpátky na konferenční web…

se dostanete také tímto odkazem www.centroprojekt.cz/konference