Budoucnost | Investice | Projekty – sekce Energetika a průmysl

Vývoj energetiky ČR z pohledu finančních investorů

David Onderek, EP ENERGY
10:30 – 11:00

ReStEP – Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů jako nástroj plánování udržitelné a soběstačné regionální energetiky

Ing. Leoš Gál, Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
11:00 – 11:30

Ekologizace energetických zdrojů – principy, očekávaný vývoj vs chybějící dlouhodobá perspektiva, naše zkušenosti

Ing. Rostislav Turčínek, CENTROPROJEKT GROUP a.s.
11:30 – 12:00

Kam se SKO po roce 2024 aneb možnosti energetického využití odpadů na regionální úrovni

Ing. Josef Gába, CZT Valašské Meziříčí s.r.o., Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D., EVECO Brno, s.r.o.
12:00 – 12:30

Problematika statiky brownfieldů při plánování rekonstrukce, snaha o přiblížení k energetickému standardu současnosti

Ing. Radim Hejný, CENTROPROJEKT GROUP a.s.
13:30 – 14:00

Proměna brownfieldu – příklad 14|15 Baťův institut

Ing. arch. Dagmar Nová, hlavní architekt města Zlína
14:00 – 14:30

Rekonverze bývalého sila na Centrum strategických služeb společnosti NWT

Ing. Jiří Stodůlka, NWT a.s.
14:30 – 15:00

Je česká energetika svobodná a nezávislá?

Ing. Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR
15:15 – 15:45

Kogenerační jednotky

Jan Pavlíček, TEDOM a.s.
15:45 – 16:15

 

 

Zpátky na konferenční web…

se dostanete také tímto odkazem www.centroprojekt.cz/konferencehttp://www.centroprojekt.cz/budoucnost-investice-projekty-sekce-energetika-a-prumysl/http://www.centroprojekt.cz/budoucnost-investice-projekty-sekce-energetika-a-prumysl/http://www.centroprojekt.cz/budoucnost-investice-projekty-sekce-energetika-a-prumysl/http://www.centroprojekt.cz/budoucnost-investice-projekty-sekce-energetika-a-prumysl/