Na konci stáže: Praxe je úplně jiná od toho, co nás učí ve škole

Pravidelně dáváme prostor budoucím odborníkům. V únoru a březnu u nás byl student David Hráček z Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně. Davide, co tě vůbec přivedlo do Centroprojektu