01 Energetický projekt – kogenerační jednotka Bratislava – Centroprojekt

Publikováno 11.7.2016

Combined Heat and Power Plant in Bratislava