Občanské stavby

Oblast veřejných a občanských staveb prošla v posledních dvou desetiletích výrazným rozvojem a v našem spektru činností zaujímá trvale významné místo. Naší velkou předností je komplexnost poskytovaných služeb a schopnost pružně reagovat při zpracování projektů staveb často velmi odlišného účelu a rozdílného rozsahu.

Naše zkušenosti v tomto oboru zahrnují bytové domy, stavby pro obchod a služby, sociální péči, zdravotnictví, vědu a výzkum, finančnictví, školství, kulturu, administra­tivní objekty, hromadné garáže a parkovi­ště, sportovní zařízení, objekty pro uložení archiválií, úpravy komunikací ve městech a obcích, stavby pro hromadnou měst­skou dopravu nebo čerpací stanice po­honných hmot.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Občanských staveb

Průzkumy

  • stavební
  • statický
  • chemicko-technologický
  • dopravní
  • pedologický
  • dendrologický
  • inženýrsko-geologický
  • geodetické zaměření
  • zaměření stávajícího stavu

Projektová činnost

  • studie proveditelnosti
  • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
  • územně-plánovací dokumentace
  • dok. pro územní řízení
  • dok. pro stavební povolení
  • dok. pro výběr zhotovitele
  • dok. pro provedení stavby
  • dok. skutečného provedení
  • autorský dohled

inženýrská
a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

  • dílčí dodávky stavební i technologické části
  • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
  • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
  • zapracování obsluhy
  • garanční test a předání díla

Vybrané reference

Rekonstrukce zimního stadionu ve Zlíně
Lidový dům Vsetín
Sportovní areál ve Vsetíně

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Zaujali jsme Vás? Napište nám

Na Váš dotaz se vždy pokusíme odpovědět do 24 hodin na uvedený email. Děkujeme