Odvětví Centroprojektu

domů / odvětví

Investorům nabízíme řešení průmyslového výrobního objektu jako celku, včetně všech doprovodných provozů souvisejících v vlastní výrobou, skladováním, zásobováním médii a energiemi, recyklací a čištěním odpadních vod, využitím druhotných surovin, systémem dopravy a manipulace apod.

Energetické stavby

Zpracování kompletní dokumentace pro projekty úprav, rekonstrukcí či instalací nových zdrojů pro teplárny, elektrárny, spalovny a kotelny je dlouhodobě jednou z našich stěžejních činností.

Více o odvětví

Průmyslové stavby

Investorům nabízíme řešení průmyslového výrobního objektu jako celku, včetně všech doprovodných provozů souvisejících s vlastní výrobou, skladováním, zásobováním médii a energiemi, recyklací a čištěním odpadních vod, využitím druhotných surovin, systémem dopravy a manipulace apod.

Více o odvětví

Vodohospodářské stavby

Vodohospodářští specialisté se podílejí jak na řešení vodohospodářské problematiky měst a obcí včetně hospodaření s vodou v krajině a protipovodňových opatření, tak i na řešení vodního hospodářství v průmyslu ať už se jedná o novou výstavbu či o intenzifikaci případně rekonstrukci vodohospodářského zařízení stávajících závodů.

Více o odvětví

Aquaparky, Bazény a Bazénové technologie

Naše specializovaná Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie nabízí všestrannou podporu při realizaci zakázek od vypracování projektu, přes poradenské a inženýrské činnosti až po dodávku, montáž a následný servis. Patříme k předním českým dodavatelům provádějícím návrhy a výstavbu aquaparků, koupališť, rehabilitačních zařízení, wellness center, bazénů pro hotely, penziony a rodinné domy. V této oblasti jsme zpracovali velký objem projektových prací a uskutečnili řadu dodávek technologických částí.

Více o odvětví

Občanské stavby

Oblast veřejných a občanských staveb prošla v posledních dvou desetiletích výrazným rozvojem a v našem spektru činností zaujímá trvale významné místo. Naší velkou předností je komplexnost poskytovaných služeb a schopnost pružně reagovat při zpracování projektů staveb často velmi odlišného účelu a rozdílného rozsahu.

Více o odvětví

Dopravní a inženýrské stavby

Zajišťujeme komplexní zpracování projektové dokumentace pro výstavbu silničních komunikací, včetně jejich rekonstrukcí, terénních a sadových úprav a veřejného osvětlení.

Více o odvětví

Další zaměření Centroprojektu

Copycentrum

Vedle našeho zaměření na tisk projektových dokumentací nabízí také velkoformátový tisk a kopírování. Bez skrytých poplatků.

Podrobnosti

Technické překlady

V rámci komplexních služeb nabízíme i technické překlady z češtiny do cizích jazyků i naopak. Překlady netechnického charakteru jsou pak samozřejmostí.

BOZP

Zajišťujeme funkci koordinátora BOZP na staveništích. Díky odborným znalostem a praktické dlouhodobé zkušenosti z projektů a jejich realizace nabízíme i komplexní řízení BOZP.

Podrobnosti

Architektonické návrhy

Navazujeme na významnou architektonickou tradici našich předchůdců. Zpracujeme vám návrhy pro občanské, průmyslové a další kategorie budov.

Geologický průzkum

Před zahájením stavby je nutné provést průzkum únosnosti lokality, inženýrsko-geologický průzkum, sondy a další měření.